حبیب یار (سیدمهدی جلالی) بنامش برایش بیادش مینویسم که انشالله سرمایه ای شود در بازار دنیا و آخرت. آخرنفهمیدم دلم دیوانه کیست گشتم به دنبالت ولی ازتو نشان نیست من شعرمیگویم به امیدشبی که دردفتر شعرم گذاری نمره ی بیست http://habibeyar.ir 2019-02-16T15:47:31+01:00 text/html 2017-06-22T11:26:33+01:00 habibeyar.ir admin شرح شیرینی احوال پریشان من ... http://habibeyar.ir/post/76 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="5"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">اَللّهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج</span></font><br><br><br><br><br><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">آتشی شعله زنان دست به دامان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">قصد سوزاندن این شعله گریبان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">بارالها جگرم سوخته از شرم گنه</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">این تمام حد و اندازه ی ایمان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">سوک دیوار ، سکوت و شب و یک چشم پر اشک</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">شرح شیرینیِ احوال پریشان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">این صدایی که شبی ، نیمه شبی میشنوی</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">صوت العفو منو ناله و افغان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">رمز پیروزی شیطان و زمین خوردن من</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">ضعف ایمان من است، ضعف ایمان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">مُهر وتسبیح و مفاتیح ، دگر خسته شدند</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">بسکه در متن دعا صحبت عصیان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">مُهر تربت به زبان آمد و فرمود به من </font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">قلم عفو گنه گوش به فرمان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">گفتم ای چشمه ی امید برای من و ما</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">به خداوند قسم خاک تو درمان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">کربلا ، کنج حرم ، لحظه ی دیدار ضریح</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">این همان لحظه ، همان لحظه ی جبران من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">بارها نامه نوشتم به حسین بن علی</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">من( <span style="color: rgb(0, 153, 0);">حبیبِ </span>) توام و پیش کشت جان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">باشد حالا که فراق تو شده قسمت من</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">کربلا و نجفم ، گوشه ی ایران من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">می روم گوشه ی ایران که برات همه را</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">آنکه امضاء بزند ، شاه خراسان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">شاید این شعر ، همین گفتن از مُهرو فلان</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">گاهی اوقات فقط شیوه ی شیطان من است</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">آه اگر ، عاقبت عمرم به <span style="color: rgb(153, 0, 0);">شهادت</span> نرسد</font><font size="4"><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"></font><font style="font-family: Mihan-IransansBold;" size="4">مرگ ، بیش از همه کس باعث خسران من است</font><br></div><font size="2"><br>التماس دعای فرج<br>(حبیب)بهار96</font><br><br> text/html 2017-01-19T17:37:24+01:00 habibeyar.ir admin باید خلاصه گفت..... http://habibeyar.ir/post/75 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی که فاتح دژ های محکم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">فرمانروای ارض و سما هر دو باهم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی که علم عوالم به دست اوست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">عالم به علم مخفی و پیدای عالم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی که مرقد او محترم ترین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">مرقد به پیشگاه خداوند اعظم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی که یک سر انگشت جود او&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">قادر به خلق صد ید طولای حاتم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی که از دم یک سجده اش فقط&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">از اهل کفر ، هر چه مسلمان شود کم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی که همسر او با تبسمش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">در اوج هر مصیبت و غم ، کاشف الغم است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">....................</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاهنشهی شعر به نامش معطر است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">او باغبان گلشن آل پیمبر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">یعنی علی عالی اعلی ولی حق</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">تنها امیر فاتح کرار حیدر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">با این جلال و مرتبت و جاه و منزلت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">چشمش ز خون دل به خدا تا ابد تر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">یک تکه استخوان به گلو دارد او ولی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">این استخوان ز داغ دلش باز بهتر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">این استخوان تیز کجا؟ میخ در کجا؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">آن میخ در ، که قاتل زهرای اطهر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">باید خلاصه گفت ، علی غصه میخورد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">این روزهای تلخ ، که زهرا به بستر است</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">التماس دعای فرج&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp;(حبیب )زمستان95</div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2016-10-25T17:06:22+01:00 habibeyar.ir admin سوختم ، ساکت شدم http://habibeyar.ir/post/71 <div style="text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);" size="6">اَللّهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج</font><br><br><br><br><br><br><font size="4"><br><br></font><font style="font-family: Mihan-Iransans;" size="5"><font size="4">دختری نزد پدر شیرین زبانی میکند<br>گرچه لکنت دارد اما هم زبانی میکند<br>دست روی صورت بابای بی تن میکشد<br>با همین دستان کوچک مهربانی میکند<br>بغض غیرت، بغض عفت دارد ازاین بغض خود<br>شکوه از بزم یزید و میهمانی میکند<br>گفت آیا دختری با سن من ،با وضع من <br>آرزوی نوجوانی یا جوانی میکند؟<br>دائما عَجِّل وَفاتی گفت در بازار شام <br>خواهرم این آرزو را در جوانی میکند<br>دردهایم را تحمل کردم اما سوختم<br>از همین مردی که با ما بد دهانی میکند<br>سوختم ، ساکت شدم زیر کتک ، زیر لگد<br>تا عمو را دیدم از نی دیدبانی میکند</font><br><br><br></font><br><div style="text-align: right; font-family: Mihan-IransansLight;"><font size="3"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">التماس دعای فرج</span><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">تابستان95</span><br></font></div><br></div> text/html 2016-07-12T08:16:02+01:00 habibeyar.ir admin چشمهایت را ببند http://habibeyar.ir/post/70 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="5"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">اَللّهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج</span></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp; </span><br><br><br><br><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: Mihan-IransansBold;"><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;باغزل ،بامثنوی ، با شعر نو یا نظم ونثر&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;با چه نطقی درد بی درمان من کم میشود<br>&nbsp;&nbsp; درد من یک غده بد خیم تاول زا شده&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>روی تاول ها فقط این اشک مرهم میشود<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسخه درمانی ام را هر ظبیبی دید و گفت&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; اشک ، تنها اشک مرهم بر تب غم میشود<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درد من ، درد فراق توست یار نازنین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; پشت من دارد دگر از هجر تو خم میشود<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; قصه ی تنهایی من ، دردمن&nbsp; ، باهجر تو&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;عاقبت ضرب المثل در کل عالم میشود<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر زمان دیدی که مشغول گناهم صبر کن&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; چشمهایت را ببند این صحنه ها کم میشود<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دام شیطان بوده خلق صحنه های بد ولی<br>با دعایت عاقبت این بنده آدم میشود<br>&nbsp; علتش را من نمیدانم ولی با این فراق&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>ریسمان عشق ما هر لحظه محکم میشود<br></font></div><font size="4"><br></font></div><br><font size="2">التماس دعای فرج<br>حبیب<br></font><br> text/html 2016-02-29T13:34:33+01:00 habibeyar.ir admin نفس ...... http://habibeyar.ir/post/69 <div style="text-align: center; font-family: impact;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">اّللَّهُمَّ اشفِ اُمَِی بِالفَرَج<br><br></span></font></div><font size="4"><br style="font-family: impact;"></font><div style="text-align: center; font-family: wingdings;"><font size="3"><font size="4"><span style="font-family: impact;">آجرک الله یابقیه الله</span></font><br><br></font></div><div style="text-align: center; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="4"><br>نفس، نفس زدنت را شمردم و دیدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چقدر فاصله&nbsp; دارند هر نفس باهم<br>یکی ،دوتا نفست هم که بوی خون می داد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نفس بزن ،نفسی مادرانه میخواهم<br>....................<br>از این نفس، که حرارت شدید می بارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تمام عضو تنم مثل بید میلرزد<br>بگو چکار کنم سرفه های ممتد را ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که دست و پات، ز دردش شدید میلرزد<br>....................<br>ازاین نفس زدنت میشود همین فهمید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که میخ در وسط سینه ات چه ها کرده<br>گمان کنم که دوتا دنده ی تورا بد جور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درون سینه ی تنگ تو جابجا کرده<br>....................<br>نگاه من به نفسهات خیره ماند امشب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درون باور من این نفس نمیگنجد<br>برای ببخشش مردم دعا نکن مادر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر تو هم که ببخشی خدا نمی بخشد<br>....................<br>نفس بزن که نفسهات زندگی دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چگونه بی نفست زندگی کنم مادر<br>بمان که با نفست سالیان پی در پی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبیه تر به شما بندگی کنم مادر<br>....................<br>یکی نفس زدنت می کشد مرا امشب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکی سفارش بوسیدن گلو، مادر<br>خدا کند بتوانم ببوسم آن لحظه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گلوی پاره ی در خون نشسته و بی سر</font></div><br><br><br>التماس دعای فرج<br>حبیب تابستان94 text/html 2015-11-25T18:06:02+01:00 habibeyar.ir admin من که دارم هوس کرببلا ؛ بسم الله... http://habibeyar.ir/post/64 <div style="text-align: center;"><font size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="6"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">اَللّهُمَّ اشفِ اُمیّ بِالفَرَج</span></font><br><br><br><br><br><font style="font-family: Mihan-IransansLight;" size="4"><font size="5"><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">نامه ای در شب تاریک به دستم آمد </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">حامل نامه به من گفت : بخوان عبدالله</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">اولین جمله در این نامه به این عنوان بود</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">هر که دارد هوس کرببلا بسم الله... <br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">تا الفبای جنون کرببلا را دیدم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">پلکهایم متورم شدو لرزید آنگاه</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;ناخود آگاه به لب زمزمه کردم باشد</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">من که دارم هوس کرببلا ؛ بسم الله....<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">..............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">ناگهان کوچه ی باریک برایم وا شد</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">کربلا را ته این کوچه تجسم کردم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">بین یک دایره ی کشف و شهود افتادم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">کربلا دیدم و با گریه تبسم کردم<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">.............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">ناگهان گوش دلم باز شد و فهمیدم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">وسط کوچه صدای پسری می آید</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">داد زد از جلوی ما برو ای نامحرم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">گردنت را پدرم بود همینجا می زد<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">می شد از سوز صدای پسر این را فهمید</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">چقدر بین صدایش نفس گرمی&nbsp; داشت</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">مادرش را به عقب برد ولی نامحرم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">سمت این مادر و فرزند قدم بر می داشت<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">خواستم گریه کنم بغض گلو گیرم شد</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">در عوض چشم دلم باز شد و من دیدم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">خانمی رو برویم روی زمین افتاده</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">صحنه ای بود که والله از آن ترسیدم<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">.............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">پسرش گریه کنان گفت: مکرر مادر</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دارد از مقنعه ات خون به زمین می ریزد</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دست زیر بغلش برد ؛ و آرام آرام</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">کمکش کرد که از روی زمین برخیزد<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">..............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">بغضِ در سینه ی او بین دو چشمش پیدا</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">گفت: ای کاش که بابایم علی اینجا بود</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">مادرش دست به دیوار گرفت وفرمود:</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">خوب شد جای علی خالی در این غوغا بود<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">.............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دست در دست پسر رفت ته این کوچه</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دید گودال و سنان ؛ نیزه و خنجر ؛....آنگاه</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">آهِ آرام کشید و دلش آرام نشد</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">گفت: لا حول ولا قوه الا به الله<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">...............................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">قدرِ ظرفیت من پر شد و چشمم وا شد</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">خیس از اشک و عرق بودم و مجنون از عشق</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">کاش ظرفیت من بیشتراز اینها بود</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">تا نمی آمدم ای فاطمه بیرون از عشق<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">..........................<br><br style="font-family: Mihan-Koodak;"></span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">یادِ این نامه رسان در سحر امشب هستم</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">کاش این نامه به دستم برسد در هر ماه</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">کاش در نامه ی بعدی بنویسد ؛ (<span style="color: rgb(153, 0, 0);">حبیب</span>)</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">تو که داری هوس کرببلا بسم الله....</span></font><br></font><br><br></font><div style="text-align: right;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><font size="2">التماس دعای فرج</font></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><font size="2">حبیب- تابستان94</font></font><br></div><font size="4"><br></font></div> text/html 2015-07-02T07:46:47+01:00 habibeyar.ir admin مشکلم حل شد... http://habibeyar.ir/post/61 <div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</span><br></font></div><br><font size="5"><br><font size="4"><br></font></font><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><font size="5"><font size="4">بازهم روح القدس دارد غزل می آورد<br><br>ظرفی از مدح علی ، پر، ازعسل می آورد<br><br>چند بیتی طبق ظرف کوچک طبع حقیر<br><br>قالب هم مثنوی و هم غزل می آورد<br></font></font></font></div><br> text/html 2015-05-14T08:05:46+01:00 habibeyar.ir admin شهید گمنام http://habibeyar.ir/post/60 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="5">اللهم اشف امی بالفرج</font><br><br><br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><font size="5"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حضور پربرکت <span style="color: rgb(153, 0, 0);">شهید گمنام </span><br>در هیات هفتگی <span style="color: rgb(0, 102, 0);">منتظران موعود (عج)</span> <br><font size="5">منتسب به پایگاه بسیج <span style="color: rgb(153, 0, 0);">شهید</span><span style="color: rgb(0, 102, 0);">سیدمصطفی خمینی(ره)</span></font></span></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br>&lt;iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6fZ7G/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640" &gt;&lt;/iframe&gt; text/html 2015-02-07T08:41:20+01:00 habibeyar.ir admin تکه ی دندان.... تکه ی چوب.... http://habibeyar.ir/post/59 <div style="text-align: center;"><font size="6"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اَللّهُمَّ اشفِ اُمیّ بِالفَرَج</span></font><br><br><br><br><br><br><font size="4"><font size="3">تاکه فهمید که این سر ،سر باباست تبسم کرد و...<br><br>در خیالش پدری با گل لبخند تجسم کردو....<br><br>دست انداخت به دور سر بابا و لبش را بوسید<br><br>چشمه ی کوثر از آن چشم ورم کرده ی او می جوشید<br><br></font></font></div> text/html 2014-11-10T12:39:57+01:00 habibeyar.ir admin مانند خط ممتد هاشور ... http://habibeyar.ir/post/58 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="5">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</font><br><br><br><br><font size="2"><br>رنگت پریده مطمئنم درد داری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با هر نفس مسمار را یادم میاری <br>آخر چه جرمی مرتکب بودی که حالا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی تنت یک جای سالم هم نداری؟</font><br></div> text/html 2014-08-04T13:59:26+01:00 habibeyar.ir admin حدیث دل... http://habibeyar.ir/post/56 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);"><font size="6"><font size="6"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><br></font><br>اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</font><br><font size="6"><font size="5"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="4">(...من هم حدیث دل برایت مینویسم</font></span></font></font><font size="4"><br></font> <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span><br></font> <font size="4">قالَ (<span style="color: rgb(102, 0, 0);">الحَبیب</span>): اِنّی اُحِبُّ الله ،وَالله.</font><font size="4">.</font><font size="4">.)</font><font size="7"><br></font> </div> text/html 2014-05-16T11:33:44+01:00 habibeyar.ir admin نقطه ی آغاز (ب) ی بسم الله....تا علیِّ صَدَقَ الله http://habibeyar.ir/post/51 <div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">اَللّهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج</span><br></font></div><br><div style="text-align: center;"><br><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br>هرزمان خواسته ام وصف تورا بنویسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فارسی یا عربی اسم خدا هم آمد<br>بس که تو غرق خدایی همه جا اسم تو و...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدرت لایزل رب تو باهم آمد<br><br>...............<br><br></font><br><br></div> text/html 2014-03-12T20:40:35+01:00 habibeyar.ir admin صحنه ای عجیب http://habibeyar.ir/post/44 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: rgb(0, 176, 80); font-size: 26pt;" dir="rtl" lang="FA">اللهم اشف امی بالفرج</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: rgb(0, 176, 80); font-size: 26pt;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">در اوج استراحت او تا زوال ظهر</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">زخم عمیق سینه ی او تیر می کشد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">هر لحظه پیش چشم علی صحنه ای عجیب</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">مسمار درب خانه، <span style="">&nbsp;</span>به تصویر می کشد</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </p> text/html 2013-12-12T13:22:05+01:00 habibeyar.ir admin یک صد علی اکبر http://habibeyar.ir/post/40 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 29pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">اربا اربا شدنت را کسی باور دارد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">که تو را کشته و لبخند مکرر دارد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">هرکسی دید تورا گفت حسین از این پس</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">یک علی اصغر و یکصد علی اکبر دارد</span></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2013-10-30T11:13:01+01:00 habibeyar.ir admin این پهلوان شش ماه دارد http://habibeyar.ir/post/39 <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: rgb(0, 176, 80); font-size: 26pt;" dir="rtl" lang="FA">اللهم اشف امی بالفرج<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="rtl" lang="FA"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="rtl" lang="FA"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: '2 Homa';" dir="rtl" lang="FA"><font size="3">این روضه را قصاب میفهمد، به والله<o:p></o:p></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: '2 Homa';" dir="rtl" lang="FA"><font size="3">وقتی گلو تا گوش، میخندد، به والله<o:p></o:p></font></span></p> text/html 2013-09-27T11:40:38+01:00 habibeyar.ir admin آفتاب سرخ http://habibeyar.ir/post/37 <p>&nbsp;</p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="RTL" lang="FA"><o:p></o:p></span><font face="Times New Roman" size="3"><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 22pt;" dir="RTL" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج<o:p></o:p></span></p><p> </p><p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="RTL" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p> </p><p> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">گاهی درون خلوت خود فکر میکنم<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">آقا "چقدر فاصله افتاده بینمان<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">شمعی شکست خورده شدم در فراق تو<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">از بس نسوختم که شوم ذوب هجرمان<o:p></o:p></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">....................<o:p></o:p></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="RTL" lang="FA"><o:p> <br></o:p></span></p><p> </p></font><p>&nbsp;</p> text/html 2013-08-17T19:11:46+01:00 habibeyar.ir admin روضه خوان حرفی بزن http://habibeyar.ir/post/35 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;" dir="RTL" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="RTL" lang="FA"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">من برای اشک وسوز و روضه له له میزنم<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA">هرکجا شد، شد، بگو کی روضه بر پا میشود ؟<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="RTL" lang="FA"><o:p></o:p></span><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2013-07-02T09:44:36+01:00 habibeyar.ir admin بیت الامان آدم http://habibeyar.ir/post/34 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 22pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">باعنایت ؛لطف وذره پروری امام رئوف ؛غریب الغربا ؛حضرت <span style="color: rgb(0, 176, 80);">علی ابن موسی الرضا</span> (علیه السلام)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">توفیقی نصیب شد تا با دل گفته ای که توسط عزیزان گروه تواشیح معراج قم در صحن معنوی گوهر شاد اجراشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">زائر حضرت بشم و هم کلام زائران وهم جواران آقا باشم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">اگر مایل به شنیدن هستید بزرگواری کنید ،روی عکس کلیک کنید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">وما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">ای خلایق این حرم بیت الامان آدم است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">این حریم پاره جسم رسول خاتم است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">هر که هستی هر چه میخواهی بگو جان جواد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">با چنین سوگند اگر جنت بخواهی هم کم است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">در حریمش آدم وآهو چه فرقی میکند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">مقصدش مشکل گشایی از تمام عالم است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">زائران بادا بشارت نامتان عبدالرضاست<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">این حرم سوغات نابش یک سفر تا کربلاست<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">زائرانش سربلند از مرگ وقبر محشرند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">جرعه نوشان ولایت از سبوی کوثرند<o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a title="جهت دانلود کلیک کنید" href="http://s4.picofile.com/file/7770216769/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%87_%D9%82%D9%85.mp3.html" target="_blank"><img style="width: 395px; height: 315px;" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7770102147/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%82%D9%85_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_2.jpg" align="bottom" border="0" height="445" hspace="0" vspace="0" width="3"></a></div> text/html 2013-06-02T19:24:25+01:00 habibeyar.ir admin در حد خودم منصورم http://habibeyar.ir/post/33 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;" dir="RTL" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA">صبر کن مرد صبور آدم اگر میخواهی<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA">چند روزیست که از آدمیت مهجورم<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="RTL" lang="FA"><o:p></o:p></span><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2013-05-07T18:25:57+01:00 habibeyar.ir admin فاطمیه (مجالس مادرم فاطمه) http://habibeyar.ir/post/31 <div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#006600" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">اللهم اشف امی بالفرج</span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"></span></font>&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">سلام وعرض ادب واحترام خدمت بزرگورانی که نظرلطف ومرحمت به این حقیر دارند</span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">تعدادی از عنایاتی که درایام فاطمیه داشتیم رو&nbsp;شاهد هستید که امیدوارم با دعای خیر شما ورضایت مهدی آقا بتونیم یکی از انتقام گیران مادرمون زهرا باشیم&nbsp; واین عرض ارادات مون رو به کرم خودشون قبول کنند.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">التماس دعا</span></font><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754505050/%D9%85%D8%AF%D8%AD_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86.mp3.html" target="">مدح امیرالمومنین</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754514943/%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp3.html" target="">شام غریبان</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754520214/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.mp3.html" target="">روضه ( اول)</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754543117/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.mp3.html" target="">روضه ( دوم)</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754643438/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.mp3.html" target="">روضه ( سوم)</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754571719/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.mp3.html" target="">روضه ( چهارم)</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754636769/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86_.mp3.html" target="">سینه زنی ( ای وای من زهرای من)</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><b><a title="" href="http://s4.picofile.com/file/7754639030/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D8%B6%D8%B1%D8%A8_.mp3.html" target="">سینه زنی ( سه ضرب)</a></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> text/html 2013-03-28T10:52:13+01:00 habibeyar.ir admin یا اماه... اماه http://habibeyar.ir/post/27 <p align="center"> </p><p align="center"><span lang="FA"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">اَلّلهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج</font></span></p><p align="center"><span lang="FA"></span>&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادر ،میان بسترش هر گاه و بی گاه</font></p><p align="center"><font size="4"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">می گفت یارب درد&nbsp; دارم خواه نا خواه</font></p> text/html 2013-02-24T19:41:56+01:00 habibeyar.ir admin من الحبیب الی الغریب http://habibeyar.ir/post/26 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 23pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">اَللَّهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 23pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">بغضی برای دربه دری در گلوی من<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">بشکست با صدای عجیبی که گفتنی ست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">پابر گلو گذاشت و با اشک بی امان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">طوری زبان گرفت که وصفش شنیدنی ست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA">.......................<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"></p> text/html 2012-11-17T07:52:07+01:00 habibeyar.ir admin آخرشهیدمیشوم... http://habibeyar.ir/post/21 <span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA"> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج</span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">با عشق وصل مرد بیابان شدم ولی...</font></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">باشوق یک جواب صدایت زدم ولی...</font></span>&nbsp; </p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">گفتی بخواه تا که اجابت کنم ولی...</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">من خواستم هر آن چه که می خواستم ولی...</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">فریاد و زخم های دو پایم ثمر نداد</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">از استجاب خواهش من کس خبر نداد</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;"><font color="#000000" face="Calibri">………………………………….</font></span></p></span><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA"></span> text/html 2012-10-23T09:20:00+01:00 habibeyar.ir admin نفسم..آه نفس... http://habibeyar.ir/post/20 <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 26pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 26pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA">اَلّلهُمَّ اشفِ اُمِّی بِالفَرَج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 26pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">به مناجات سحر شب همه شب زمزمه داشت<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">نفسم آتش جانم شده یارب چه کنم؟<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">نفسم...آه نفس...آه نفس...آه گرفت...<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">نفسم هیچ ،بگوبا دل زینب چه کنم؟<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" dir="rtl" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">.....................</font></font></span></p> text/html 2012-07-13T05:40:04+01:00 habibeyar.ir admin غرور حسنم http://habibeyar.ir/post/18 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 23pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">شرح وصف تو بگویم دهنم میشکند<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">تن به این کار دهم ، کلّ تنم میشکند</span></p> text/html 2012-06-19T04:03:15+01:00 habibeyar.ir admin ....عمودارم http://habibeyar.ir/post/17 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"><font size="5">اَلّلهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">زنی میان بیابان در اوج تاریکی</span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &quot;B Homa&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">نشست نزد یتیمی که پیر ماتم بود<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">نشست نزد یتیمی که از زیادی غم</span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &quot;B Homa&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">به سن کودکی اش قد و قامتش خم بود</span></p> text/html 2012-06-02T07:06:54+01:00 habibeyar.ir admin تو ذوالفقار منی http://habibeyar.ir/post/16 <span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 19pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 19pt;" dir="rtl" lang="FA">اَللَّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"> </p><p style="margin: 0in 0in 10pt;"></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"> </p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"></p><font face="B Homa" size="3"> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA">این غزل هم تقدیم به</span><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"> پدری</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"> که راه </span><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA">نوکری اهل بیت </span><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA">رونشونم دادو باافتخارواخلاص نوکری کردن رویادم داد.انشالله بتونم بانوکری بااخلاص افتخارش باشم وازدعای خیرفراموشم نکنه.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;"></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">چگونه با تو بگویم که نو بهار منی</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">پدر، عزیزمن استی وافتخار منی</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">علی نشانی وداغ حسین بردل توست</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#000000">که گفت فاطمه این را که از تبار منی</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"></p></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"></p></span><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><font face="B Homa" size="3"></font></p><font face="B Homa" size="3"></font> text/html 2012-05-12T04:00:50+01:00 habibeyar.ir admin درون قلب منی http://habibeyar.ir/post/13 <span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font size="5"> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font size="5">اَللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</font></span></p> <p></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"></p></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"></p></span><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#660000"><font color="#990000"><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#660000"><font color="#990000"></font></font></span></font></font></span>&nbsp;</p><font color="#660000"><font color="#990000"><font color="#660000"><font color="#990000"> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#660000"><font color="#990000">بمناسبت روز مادر این غزل رو تقدیم می کنم به مادری که افتخارش تو دنیا کنیزی مادرمون</font> </font><font color="#003300">حضرت زهرا (سلام الله علیها) </font><font color="#990000">ست. امیدوارم زیر سایه ی حضرت همیشه سلامت ،عاقبت بخیر و با حضرت محشور بشه و باقلبی رضا از دعای خیر هیچ وقت فراموشم نکنه.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA">کلام اول من اینکه ذکر</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"> </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA">این دهنی</span></font></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#000000">بدان که مادر من روح و جان این بدنی</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#000000">درون باغ دلم بین سبزه زار وچمن</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#000000">فقط توتک گل زیبای سرخ این چمنی</font></span></p></font></font></font></font> text/html 2012-04-22T19:50:01+01:00 habibeyar.ir admin ماجرای کوبش در http://habibeyar.ir/post/12 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Farnaz&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">اللّهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Farnaz&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p><font color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تقاضامیکنم این شعر رو درخلوت وتنهایی و با قلبی بی قرار ازغم عظمای مادرفاطمه مطالعه کنید و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.</font></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Farnaz&quot;; font-size: 24pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA"><o:p><font color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">التماس دعا</font></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">در می زنند، از چه عجولانه می زنند</span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &quot;B Homa&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">باهروسیله بر در این خانه می زنند</span></p> text/html 2012-04-16T10:58:06+01:00 habibeyar.ir admin رمز پیروزی خون http://habibeyar.ir/post/11 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Farnaz&quot;; font-size: 22pt;" dir="rtl" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">اَلّلهُمَّ اشفِ اُمّی بِالفَرَج</font></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">پهلوانی که دودستش پنجه های شیر بود<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">قُل هُوَالله اَحَد درنعره اش تکبیر بود</span></p>